˙·٠•●♥ ஜمنـ ـو غـــ ـمஜ♥●•٠·˙


مـــی گـــویـــنـــد تــــو مــــرا با
یــک نــگــاه ..یـــک لبـــــخـنـــد ...


بــه بــازی میـــــگیــــری ..!


مــــــی گـــــوینــــد تـــرفنــدهـــایت ، شـــیطنـــت هــــایت
..و دروغ هایـــت را نمــــی فهمــــم
..مــــــی گویند ســــاده ام ..!


اما
مــــــــن فـــــقــــــط دوســـتـــــت دارم ...همیـــــــــن!


و آنــــها ایــــن را
نمـــــــیفــــهمنــــد ..!!

+نوشته شده در برچسب:,ساعت10:29توسط ... | |

كد جاوا در قالبسرا
www.moisrex..ir